Historisch Dokje

Historie

Het Dok

 

Wijken voor scheepswerf

De grond onder dit prachtige nieuwbouwproject heeft een rijke historie. Nog niet eens zo heel lang geleden stonden rond het Dok van Perry prachtige herenhuizen en kadewoningen. In de jaren ’60 en ’70 week dit stukje Vlissingse historie voor de industriële groei van de Koninklijke Maatschappij De Schelde. Zeer spijtig, maar in het licht van de economische belangen ook niet zo vreemd. De scheepswerf was immers de grootste werkgever van de stad en vele gezinnen waren afhankelijk van deze werf.

 

Authentiek met modern wooncomfort
Op oude foto’s is nog goed te zien wat een rijke bebouwing hier stond. Om recht te doen aan de rijke historie is door de architect grote zorg besteed aan het creëren van de juiste invulling van deze locatie. De architect is hierin uitstekend geslaagd.
De combinatie van herenhuizen en appartementen in Het Dok (Bestevaer) doet denken aan de tijden van weleer. Uiteraard voldoen de woningen ditmaal aan alle eisen van modern wooncomfort.

 

Dokje van Perry
Het Dokje van Perry is het oudste bewaard gebleven droogdok van Nederland en een van de oudste van West-Europa. Het is gebouwd in de jaren 1704-1705 naar een ontwerp van de Engelsman John Perry uit 1697. Ondanks dat het dokje sinds 1964 een beschermde status als rijksmonument geniet is het in 1974 onder de grond gewerkt.
In de jaren ’70 is het kleine droogdokje naast het grote dok, het Dokje van Perry, ten behoeve van de bouw van een grote loods volgestort en gelijk gemaakt met de grond er omheen. Om het gebied, genaamd Scheldekwartier, in oude luister te herstellen is ervoor gekozen het oude dokje terug te schenken aan de stad. Na het uitgraven bleek een deel van het dokje in goede staat onder de grond aanwezig te zijn. Het andere gedeelte is met nieuwe materialen hersteld.

 

Prachtig resultaat
Het resultaat is nu zichtbaar: het oude dokje ligt er prachtig bij en is omgeven door een fraaie wandelpromenade. Soms staat het dokje vol water, soms is hij leeg. Het is immers een droogdok. Regelmatig liggen er schepen in het dokje, maar ook bij leegstand is het prachtig om de oude constructie van zo’n droogdok te kunnen aanschouwen.

De kade langs de westzijde van het dok kreeg als straatnaam Dok van Perry.